До уваги замовника!!!

Без індивідуального номеру замовлення договір не дійсний. Ви маєте можливість відстежувати стан Вашого замовлення на сайті, який надається менеджером на вимогу клієнта, по закінченню 4-х робочих днів з моменту укладення договору за умови відсутності підготовчих робіт. Якщо внесений по замовленню завдаток складає суму меншу 80% від загальної вартості суми Договору, замовлення може не відображатись на сайті. Переконливе прохання вказати достовірні дані: поштовий індекс, адресу та контактний телефон для точної адресної доставки та СМС сповіщення. При отриманні готових конструкцій пред’явлення даного договору  обов’язкове.

З інформацією ознайомлений (а)  _________________ (Замовник)

                       З інформацією ознайомлений (а)  _________________ (Виконавець)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВІР

Індивідуальний номер замовлення _______                            обов’язково вказується артикул-№ (наприклад, № АА-285)

м. Київ                                                                                                                                ______________________2015 р.

ЗАМОВНИК: ___________________________________________________________________________________паспорт серії ______ № __________________

Тел.: ________________________________ адрес замовника: _______________________________________________________________________________                                                                           

ВИКОНАВЕЦЬ:                                            ________________________________________________                                                (платник єдиного податку),

Адреса Виконавця________________________________________________________________, разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:          

                                                                                               1.  Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується організувати роботи по виготовленню та передачу у власність ПВХ конструкцій (далі Вироби) за розцінками Виконавця.

1.2. Замовник зобов’язується оплатити та прийняти готові Вироби та роботу відповідно до умов даного Договору.

1.3. Якість Виробів, що постачаються за Договором, повинна відповідати технічним умовам Виконавця, нормам якості для даного виду Виробів..

Овал:  1.4. Загальна площа Виробів складає: _____________м2 обов’язково заповнюється: площа усіх замовлених конструкцій.

1.5. Колір профілю: _____________________________.             обов’язково заповнюється: білий, одностороння та/або двостороння ламінація, вказується який саме колір ламінації. 

1.6. Заповнення: _________________________            вказується який склопакет замовили: 4-16-4, або 4-10-4-10-4, або енергозберігаючий (з і-склом) чи тонувальна плівка, колір плівки.                   

1.7. Профіль: ПВХ ____________________. вказується назва профілю, який замовили.

1.8. Вид конструкції на технічному кресленні з боку петель.

1.9. Доставка виробів на об'єкт «ЗАМОВНИКА» в межах міста Києва проводиться транспортом «ВИКОНАВЦЯ» безкоштовно, а за межу міста, оплачує «ЗАМОВНИК» додатково (15 гривень за 1 км.) окремо від суми договору.

2. Вартість договору

2.1. Вартість металопластикових Виробів складає _____________ грн. _____ коп.     вказується загальна сума замовлених виробів.

2.2. Задаток _____________ грн. ___ коп. вказується сума, яка була внесена під час укладання договору.

2.3. Борг до передачі у власність _________грн. __ коп. вказується сума, яку замовник повинен доплатити в оговорені з менеджером строки.

2.4. Вартість металопластикових Виробів відповідає технічному кресленню.                                                                         

3.Обов’язки Сторін

3.1. Замовник зобов’язується сплатити вартість Виробів, що складає__________________                                           грн.___коп.                                                                                                                                            вказується загальна сума замовлених виробів.

 3.1.1 Борг до передачі у власність повинен бути виплачений Замовником не пізніше 7(семи) днів з дня внесення задатку.

3.2. Після виконання п.3.1. Виконавець зобов’язується передати у власність Замовника виготовлені Вироби на протязі ____                      обов’язково заповнюється кількість днів.     робочих днів з моменту укладення Договору. У випадку, якщо Вироби мають нестандартну комплектацію (ламінація, непрямі кути, шпроси, тонування, арочний гиб и т.п.), строк передачі у власність Замовника виготовлених Виробів збільшується до __       _                      обов’язково заповнюється кількість днів.    робочих днів.

3.3.Перед придбанням вищеназваної продукції Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитись із споживчими властивостями товарів та послуг, що надаються йому Виконавцем у вигляді нормативних документів фірми-виробника, відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів».

3.4. У випадку, якщо Замовник виконує додаткові види робіт (зварювання, демонтаж тощо), після виконання яких виникає необхідність проведення контрольного заміру для уточнення розмірів, можливість відстежувати стан замовлення наступає по закінченню 4-х робочих днів з моменту проведення контрольного заміру.  

3.5. Замовник оповіщається про передачу Виробів за добу. Замовник зобов’язується прийняти готові Вироби особисто або забезпечити присутність свого представника. У випадку, якщо передача у власність не була проведена (холостий виїзд) з вини Замовника, вартість повторної передачі сплачується Замовником та складає 450грн.

3.6. Виконавець має право на дострокову передачу Виробів по даному Договору (за погодженням із Замовником). В такому випадку Замовник зобов’язується прийняти Вироби та забезпечити їх збереження до моменту виконання умов Договору.

3.7. Виконавець має право на залучення третіх осіб для виконання умов даного Договору.

3.8. Для виконання умов даного Договору, Замовник зобов’язується надати доступ до пройомів та джерела електроенергії.

3.9. Обов’язки Виконавця за даним Договором вважаються виконаними в повному об’ємі після підписання Замовником акту прийому – передачі Виробів.

3.10. Замовник підписує акт прийому – передачі Виробів або надає письмову мотивовану відмову від підписання із вказівками щодо недоопрацювань. У випадку непідписання Замовником акту прийому – передачі Виробів і ненадання письмової мотивованої відмови, Виконавець має право не передавати Вироби у власність Замовника.  

3.11. Після укладання даного Договору всі попередні домовленості та угоди втрачають свою силу.

3.12. Договір діє з моменту укладання та до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Договір є дійсним та таким, що вступив в силу при наявності печатки.                                                             

 

4. Відповідальність Сторін.

4.1. У разі  невиконання Замовником пункту 3.1. або 3.1.1, вартість цього Договору може бути змінена  Виконавцем на підставі зміни ціни виробництва Виробу, у зв’язку з інфляцією або подорожчанням окремих комплектуючих виробів. Також, у випадку не оплати, Договір може бути розірваний. Таким чином, усі додатки цього Договору будуть вважатися  недійсними. При внесенні Замовником завдатку і подальшим  невиконанням п.3.1 або п.3.1.1 даного Договору, завдаток Замовнику не повертається (ч.1. ст. 571 ГК Україна).

4.1. 1. Про зміну вартості  Договору або його розірвання Виконавець зобов’язаний сповістити Замовника листом з повідомленням, відправленим поштою, за 7 днів до закінчення терміну погашення боргу.

4.2. У випадку невиконання п. 3.2, Виконавець зобов’язаний сплатити неустойку у розмірі 0.1% від вартості даного Договору за кожний робочий день прострочення.

4.3. У випадку невиконання Замовником своїх зобов’язань, Замовник зобов’язаний сплатити неустойку у розмірі 0.1% від вартості даного Договору за кожний день прострочення.

4.4. Оплата штрафів та неустойок не звільняє Сторони від обов’язків за даним Договором.

4.5. За механічні ушкодження, що виникли після підписання акту прийому – передачі Виробів, відповідальність несе Замовник.

5. Форс-мажор.

5.1. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, які можуть перешкодити виконанню умов даного Договору, Сторони зобов’язуються повідомити одна одну в максимально короткий строк, а виконання обов’язків за даним Договором відкладається до закінчення вищевказаних обставин та їх наслідків.

6. Порядок розгляду спорів.

6.1. Всі спори та суперечки, що виникають за даним Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів.

6.2. Суперечки, з яких Сторони не дійшли згоди, вирішуються відповідно до законодавства України.                                 

7. Особливі умови.

7.1. У випадку виникнення необхідності влаштування цементної стяжки, зварювання, демонтажу або інших видів робіт, не передбачених даним Договором, Замовник зобов’язується виконати такі роботи власними силами або силами підрядних організацій. У такому випадку строк виконання Договору відкладається до моменту виконання таких видів робіт.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за пошкодження відкосів та прилеглих ділянок стін.

7.3.Виконавець не несе відповідальності за вибір склопакету Замовником

7.4. Виконавець не виконує оздоблювальних робіт (штукатурка, влаштування відкосів та т.п.).

7.5. Зміна конфігурації та розмірів Виробів за бажанням Замовника здійснюється тільки у тому випадку, якщо Замовник звернувся на протязі однієї доби  з моменту підписання даного Договору.

7.6. Зміна конструкцій, розмірів виробів ,за бажанням Замовника,  здійснюється, якщо Замовник звернувся протягом однієї доби з моменту підписання цього договору. Заява приймається в письмовому вигляді.

7.7.Замовник повідомлений про неможливість розірвання даного Договору відповідно до додатку №3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 №172 яким затверджений перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню). Відповідно до даного переліку, скло нарізане або розкроєне під розмір, визначений покупцем (Замовником) обміну (поверненню) не підлягає. ПВХ конструкції, виготовленні на замовлення та під розмір Замовника, враховуючи зміст ст. 184 ЦК України, є річчю, визначеною індивідуальними ознаками, незамінною.

7.8. Договір складений у 2-х екземплярах, для кожної із Сторін та мають рівну юридичну силу.

7.9.Так як вироби з ПВХ профілю, на відміну від виробів з дерева, відрізняються підвищеною щільністю запирання, то при цьому можливе явище «парникового ефекту» (відбувається поява капель повітряної вологи (роси) на склопакетах зі сторони приміщення). Це явище не є причиною для претензій до незадовільної якості виробів з ПВХ та усувається звичайним провітрюванням, а також справною вентиляційною системою у приміщенні, гарним опаленням.

7.10. Додаткові роботи (будівельні роботи, зварювальні роботи, обшивка, утеплення тощо) у вартість даного договору не входять .

8. Гарантійні умови.

8.1. Виконавець зобов’язується виконати гарантійний ремонт профілю ПВХ на протязі 5 років з моменту передачі Виробів у власність Замовника. Обов’язковою умовою гарантійного обслуговування є наявність у Замовника даного Договору. 

8.2. Не підлягають гарантійному ремонту Вироби, в яких виникли несправності та пошкодження, обумовлені неправильною експлуатацією, зберіганням .

8.3. Безкоштовне регулювання фурнітури здійснюється на протязі 72 діб з моменту укладання даного Договору.

9.Згода на внесення у базу та обробку персональних даних.

Я ___________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                   П.І.П.

шляхом підписання даного Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010  р.  № 2297-УI , повідомлений (а) та даю згоду             ____(виконавцю)____________________________              на внесення моїх персональних даних в базу замовників          (виконавця)              _______________ та обробку їх з метою реалізації та виконання умов вищевикладеного Договору.

 

 

             ВИКОНАВЕЦЬ                                                                                                                                                                                                 ЗАМОВНИК

 
 
 

 

 


М.П. ________________/                                                                                                          _________________________________/                               /          

          

           

ОБОВ’ЯЗКОВО повинна бути мокра печать і підпис виконавця!!!

 

 

  Замовник ознайомлений зі споживчими якостями товарів та послуг, що надаються Виконавцем, у вигляді набору нормативних документів виробника, відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів».

        Замовник попереджений, що дефекти скла в склопакетах визначаються згідно нормативної документації на відповідний вид скла. Відповідно ДСТУ 111-2001 «Скло листове»: технічні умови допускають відстань між пороками не менше 300 мм та кількість пороків, що допускаються не більше  4-х  на 1 м (внутрішні та поверхневі бульбашки, чужорідні неруйнівні включення, вузлові зв’язки – розміром 0,5-з мм). Не допускаються оптичні спотворення, видимі у світлі, що проходить під кутом менше або рівному 40 мм спотворення поліс екрану «зебра». Відповідно ДСТУ 24866 «Склопакети клеєні будівельного призначення»: технічні умови на склопакетах допускають паралельні або концентричні полоси (явище інтерференції), видимі під кутами менше 600 до плоскості склопакета.

     Замовник попереджений, що відповідно до ДБНУ В.2.6-31:2006 мінімальне допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будівель (вікна, балконні двері, вітрини, вітражі та світлопрозорі фасади) повинно бути не менше 0,6 м2°С/Вт для 1 кліматичної зони, що відповідає металопластиковому вікну з трьохкамерного профілю з двухкамерним склопакетом з енергозберігаючим склом.

Температура в приміщенні повинна бути не менше +20 0С, відносна вологість повітря 40-50%.

Замовник _______________________________________________________________                     

 

 

 

 

 

 

 

Шановні замовники, обов’язково звертайте увагу, щоб у Вашому договорі була присутня табличка з інформацією про те, яким чином можна контролювати стан Вашого замовлення , яка є вгорі цього примірника.